Automatyka ogrzewania podłogowego

Back to Wpisy

Nowoczesne sterowanie ogrzewaniem podłogowym

Popularność ogrzewania podłogowego rośnie z roku na rok, co właściwie nie dziwi, biorąc pod uwagę korzyści płynące z takiego systemu grzewczego. Automatyka ogrzewania podłogowego to najefektywniejszy i najwygodniejszy sposób na to, żebyś osiągnął, jak największe korzyści płynące z montażu takiego systemu. Automatyka w podłogówce to oddzielna instalacja. Dzięki niej jesteś w stanie zoptymalizować pracę swojego ogrzewania i dostosować go do własnych potrzeb. Odpowiednia automatyka ogrzewania podłogowego to bowiem konieczność –  nie gadżet!

Automatyka ogrzewania podłogowego
– zasady sterowania

Jako elementy regulacyjne, w układach ogrzewania podłogowego możesz zastosować, w uzupełnieniu do zaworów dławiących na rozdzielaczach oraz regulacji pogodowej źródła ciepła, termostaty pokojowe 230V. Współpracują one z siłownikami 230V zamontowanymi na rozdzielaczu w miejscu górnych części zaworów na belce powrotnej, bezpośrednio lub poprzez skrzynkę połączeniową.

Temperatura w poszczególnych pomieszczeniach regulowana jest przy pomocy termostatu typu podstawowego lub programowalnego. Steruje on siłownikiem otwierającym lub zamykającym w odpowiednim momencie zawór zlokalizowany na belce powrotnej rozdzielacza. Jeżeli temperatura w pomieszczeniu osiąga zadana temperaturę, termostat wysyła impuls elektryczny lub radiowy do skrzynki połączeniowej. Ta z kolei kieruje go do siłownika, który zamyka zawór. Jeżeli w pomieszczeniu jest więcej niż jeden obwód, termostat steruje wszystkimi obwodami dla danego pomieszczenia. Gdy ilość obwodów, a tym samym sterujących nimi siłowników jest większa od maksymalnej ich ilości, którą może kontrolować pojedynczy termostat, należy zamontować dodatkowy termostat.

Termostat pokojowy bimetalowy standard

Zasady działania

Termostat służy do regulacji temperatury w suchych i zamkniętych pomieszczeniach. Wewnętrzny czujnik rejestruje aktualną temperaturę. Chcąc podwyższyć temperaturę w pomieszczeniu ustaw pokrętło regulacji w odpowiedniej pozycji na skali. Spowoduje to przesłanie sygnału poprzez skrzynkę połączeniową do siłownika i w konsekwencji zintensyfikowanie przepływu czynnika grzewczego w danym obwodzie. Termostat ma napięcie zasilania 230V i pracuje pod natężeniem 10A. Zakres regulacji temperatur 5 – 30°C. Termostaty są wyposażone w opornik termicznego sprzężenia zwrotnego, zapobiegający nadmiernemu wzrostowi temperatury w pomieszczeniu.

Montaż termostatu

Termostat umieść na ścianie na wysokości  ok. 150 cm, w miejscu osłoniętym od bezpośredniego światła słonecznego, działania źródeł ciepła oraz przeciągów. Termostat nie może być osłonięty w sposób uniemożliwiający swobodny dopływ powietrza. Jak jest tak możliwość zamontuj termostat na ścianie działowej w środkowej części pomieszczenia. Szczegóły dotyczące czynności do wykonania w trakcie montażu znajdziesz w instrukcji instalacji znajdującej się w opakowaniu.


Automatyka ogrzewania podłogowego jest niezbędna, aby zapewnić Ci wysoki komfort cieplny. Za pomocą panelu sterującego ogrzewaniem podłogowym jesteś w stanie kontrolować  czas pracy podłogówki czy ustawienie odpowiedniej temperatury powierzchni grzewczej. Przełoży się to także na oszczędności.

Back to Wpisy