Kalkulator sufitów podwieszanych

m
x= m
UD27 4m0
CD60 4m0
CD60 3m0
CD conn0
CROSS conn0
ES 750
ES 1250
ES 1750
ES 2250
WSO0
HB 250
HB 500
HB 750
HB 1000
WKK0
WKK (270)0
SymbolNazwaIlość
100796UD27 4m0
100784CD60 4m0
100534CD60 3m0
100789CD conn0
100787CROSS conn0
110036ES 750
110034ES 1250
110035ES 2250
110298WSO0
110103HB 1000
100991WKK0
110177WKK (270)0
100624TEX (1000)0
100609KSGM 35 (1000)0
100603SM 6x600
100401C-40 16kg0
110904Tape 50x900
100488Plasterboard (2.88)0