Sale

CEKOL Q-1 UNI UNIWERSALNY KLEJ DO PŁYTEK 20kg

Original price was: £13.00.Current price is: £12.50. +VAT

 • KLEJENIE PŁYTEK METODĄ CIENKOWARSTWOWĄ
 • KLEJENIE BLOCZKÓW I CEGIEŁ NA CIENKĄ SPOINĘ
 • NA POWIERZCHNIE TYPOWE I PODGRZEWANE
 • DO WYRÓWNYWANIA PODŁOŻA
 • BEZPIECZNY DLA ŚRODOWISKA

CERAMIKA CEGŁA BLOCZKI

SKU: 112324 Kategorie: , Tagi: , , , , , , , , ,

Opis

ZASTOSOWANIE

Polecany do przyklejania płytek ceramicznych metodą cienkowarstwową do betonu, cegły, tynków cementowych, cementowo-wapiennych. Możliwość klejenia bloczków i cegieł na cienką spoinę. Do wyrównywania podłoża.

WŁAŚCIWOŚCI

CEKOL Q-1 UNI jest cementową zaprawą klejącą (C), normalnie wiążącą (1), o wydłużonym czasie otwartym (E), C1E. Mrozo i wodoodporna. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.
 • Spełnia wymagania:EN 12004:2007+A1 Klej cementowy do płytek, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
 • Klasa kleju:C1E
 • Wytrzymałość złącza wyrażona jako: przyczepność początkowa≥ 0,5 N/mm²
 • Trwałość złącza w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego wyrażona jako: przyczepność po starzeniu termicznym≥ 0,5 N/mm²
 • Trwałość złącza w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako: przyczepność po zanurzeniu w wodzie≥ 0,5 N/mm²
 • Trwałość złącza w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona jako: przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania≥ 0,5 N/mm²
 • Proporcje mieszanki:0,22 do 0,24 l wody na 1 kg suchego proszku
 • Czas korygowania płytek:10 minut
 • Wydajność:około 2,7 kg/m² przy zastosowaniu pacy o zębach 10 mm
 • Grubość warstwy:od 2 do 10 mm
 • Przydatność do ruchu pieszego i spoinowania:ok. 24 godz. w temp. 18°C
 • Reakcja na ogień:A1/A1fl
 • Wydłużony czas otwarty (E)przyczepność: ≥ 0,5 N/mm2 po czasie nie krótszym niż 30 min
 • Opakowanie 20kg:EAN: 5906474093201
 • Spełnia wymagania:EN 998-2 Zaprawa murarska do cienkich spoin według przepisu do ścian murowanych, słupów i ścian działowych
 • Reakcja na ogień:A1
 • Absorpcja wody:≤ 0,2 kg/m²·min0,5
 • Przepuszczalność pary wodnej, współczynnik dyfuzji pary wodnej µ: (wartość tabelaryczna: EN 1745:2012, Tablica A.12)5/20
 • Współczynnik przewodzenia ciepła, λ10,dry, mat (średnia wartość tabelaryczna: EN 1745:2012, Tablica A.12) Gęstość, kg/m³ : 14000,45 W/(m·K) dla P=50%
 • Trwałość – ubytek masy po cyklach zamrażania-rozmrażania≤ 3 %
 • Proporcje składników: cement/kruszywo, %1:2
 • Zawartość chlorków< 0,1 %
 • Temperatura stosowania i podłoża:+ 5°C do + 25°C
 • Produkt posiada:Atest higieniczny
 • Opakowanie 5 kg5906474093058
 • Opakowanie 20 kg5906474093201
 • CN68109900