Sale

WIM taśma uszczelniająca 1mb

£2.30 +VAT

Producent WIM


ELASTYCZNA TAŚMA USZCZELNIAJĄCA DO NAROŻY I SZCZELIN DYLATACYJNYCH

  • Do systemów przeciwwodnych
  • Do uszczelnienia szczelin dylatacyjnych
  • Do elastycznego połączenia podłogi ze ścianą
  • Wodoszczelny elastomer wzmocniony siatką z tkaniny

Opis

Specjalny elastomer wzmocniony siatką z tkaniny, przeznaczony do mostkującego pokrywania szczelin dylatacyjnych. Służy do zapewnienia ciągłości uszczelnienia podczas wykonywania powłok izolacji wodochronnych wewnątrz budynków. Jej podstawowym zadaniem jest zamknięcie szczelin dylatacyjnych oraz szczelin montażowych (połączenia: ściana – ściana, ściana – posadzka oraz miejsc przechodzenia instalacji przez ścianę lub podłogę) przed wnikaniem przez nie wody i wilgoci. WIM Taśma uszczelniająca jest przewidziana do stosowania razem z hydroizolacjami WIM PŁYNNA FOLIA.