Masy szpachlowe do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych

Back to Wpisy

Czym spoinować płyty gipsowo-kartonowe?

Gwarancją uzyskania trwałego i równego połączenia płyt gipsowo-kartonowych jest zastosowanie odpowiedniej masy szpachlowej oraz właściwe wykonanie szpachlowania i spoinowania. Na rynku znajdziemy masy szpachlowe w dwóch postaciach – suchej na bazie gipsu oraz mokrej na bazie spoiwa polimerowego. Określenie masy szpachlowej używa się zaś najczęściej w odniesieniu do materiałów wykończeniowych służących do łączenia elementów suchej zabudowy, np. płyt gipsowo-kartonowych, uzupełniania ubytków na powierzchniach sufitów i ścian wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, nietworzących ciągłej struktury.

Gotowe masy szpachlowe są wygodne dla wykonawcy. Pomijamy bowiem etap mieszania suchego produktu z wodą, jak również nie mamy strat na materiale, którego nie zdążymy wykorzystać po rozmieszaniu, a który zaczyna już wiązać. W przypadku gotowej masy szpachlowej możemy prace przerwać w dowolnym momencie, a resztę produktu w wiadrze zabezpieczyć przed wysychaniem wykorzystać go w dowolnym terminie.

Masy szpachlowe do spoinowania – rodzaje

Mas szpachlowych do spoinowania płyt kartonowo gipsowych na rynku jest dużo. W zależności od potrzeb do spoinowania połączeń między płytami gipsowymi stosuje się masy o podwyższonej elastyczności lub masy zbrojone włóknami. Stosując masy zbrojone włóknami, nie ma już potrzeby wzmacniać spoin taśmą.

Masy szpachlowe gipsowe

To suche mieszanki, w których głównym spoiwem jest gips budowlany lub anhydryt. Wymagają one wymieszania z odpowiednią ilością wody przed zastosowaniem, a po przygotowaniu mają postać gęstoplastycznej masy, którą należy wykorzystać w odpowiednim, określonym przez producenta czasie zachowania właściwości roboczych. Występują też gipsowe masy gotowe do nanoszenia, pakowane w wiaderka.

Masy szpachlowe gipsowe

Gipsowe masy typu finisz – to masy gipsowe o jaśniejszym odcieniu bieli i takim uziarnieniu, że faktura spoinowanego miejsca będzie podobna do faktury kartonu, którym są obłożone płyty. Jak wskazuje nazwa, używa się ich do robienia ostatniej, wykończeniowej warstwy na szpachlowanej spoinie. Dzięki zawartości celulozy mają mniejszą chłonność niż zwykłe masy.

W ofercie np. Cekola znajdziemy dwie gotowe masy szpachlowe CEKOL A-45 finisz oraz CEKOL B-45 finisz. Produkty różnią się od siebie zastosowanym wypełniaczem mineralnym i w konsekwencji barwą. CEKOL A-45 finisz produkowany jest na bazie białej mączki dolomitowej co sprawia, iż jest to gładź o idealnie białej barwie. Natomiast CEKOL B-45 finisz jest na bazie wypełniaczy węglanowych i występuje w kolorze zbliżonym do koloru wysezonowanych tynków gipsowych. Od niedawna Cekol oferuje również produkt pod nazwą CEKOL C-45 finisz, który jest suchą wersją gładzi polimerowej. Produkt jest biały, wymaga wymieszania z wodą, jednak po przygotowaniu. Odpowiednio zabezpieczony przed wysychaniem gotowy jest do użycia przez ok. 2 tygodnie, stanowi więc doskonały materiał szpachlowy na ostatnią warstwę,

Masy gipsowe o podwyższonej elastyczności – do spoinowania połączeń między płytami giętymi;

Masy zbrojone włóknami – to masy gipsowe w postaci suchej mieszanki lub gotowe do nanoszenia wprost
z wiaderka. Stosując je, nie ma potrzeby wzmacniania spoin taśmą. Choć masy akrylowe kuszą łatwością użycia, warto wiedzieć, że są bardziej podatne na skurcz w trakcie wiązania niż masy gipsowe. W praktyce oznacza to, że spoina „zassie” część naniesionej masy i trzeba ją będzie uzupełniać. Czasem czynność taką należy powtarzać kilkakrotnie, żeby uzyskać oczekiwany efekt. Jedne i drugie masy po zaschnięciu można szlifować, aby nadać spoinie gładkość.

Masy szpachlowe polimerowe

Masy polimerowe – produkowane są w postaci mas gotowych do użycia, a także jako suche mieszanki do rozrobienia z odpowiednią ilością wody. Głównym spoiwem w takim materiale jest polimer w postaci wodnej dyspersji i najczęściej jest to pochodna kwasu akrylowego. Tego typu spoiwa służą do produkcji gotowych mas szpachlowych. Spoiwem może być również suchy polimer w postaci proszku. Wówczas mamy do czynienia z produktem w worku, który należy wymieszać z wodą, aby uzyskać materiał szpachlowy o właściwościach produktu polimerowego. Charakteryzują się znacznie większą elastycznością i wyższą przyczepnością do farb, szczególnie do klasycznych emulsyjnych farb wewnętrznych. Są również odporne na wilgoć.

Masy szpachlowe cementowe (cementowo-wapienne)

 W mieszankach tych (suche) głównym spoiwem jest biały cement i/lub wapno hydratyzowane. Nie uzyska się dzięki nim tak gładkiej i białej powierzchni jak po zastosowaniu gładzi gipsowej. Dużym ich plusem jest wysoka wytrzymałość mechaniczna i możliwość stosowania także w pomieszczeniach, w których panuje wysoka wilgotność powietrza. Ścian wykończonych gładzią cementową nie szlifuje się po jej wyschnięciu, więc dom nie zostanie zapylony. Przed zastosowaniem, podobnie jak w przypadku gładzi gipsowych, konieczne jest wymieszanie suchej mieszanki z odpowiednią ilością wody. Gładzie cementowe stosuje się głównie do ścian zewnętrznych. Są one najmniej rozpowszechnione spośród gładzi i szpachli.


Masy szpachlowe oprócz wykorzystywania do spoinowania połączeń z płyt kartonowo-gipsowych są powszechnie stosowane przy wszelkiego rodzaju pracach budowlanych i wykończeniowych. Służą wypełnianiu ubytków, rys i pęknięć, wyrównywaniu powierzchni.

Back to Wpisy